Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de maig de 2020, Sup. 136

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 13 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

  • Resolució de 13 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l'entrada a Espanya a les aeronaus i els vaixells de passatge a través dels punts d'entrada designats amb capacitat d'atenció a emergències de salut pública d'importància internacional.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Correcció d'errades de l'Ordre ICT/397/2020, de 30 d'abril, per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid