Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de maig de 2020, Sup. 136

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Correcció d'errades de l'Ordre ICT/397/2020, de 30 d'abril, per la qual s'actualitzen els annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid