Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de maig de 2020, Sup. 142

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/420/2020, de 14 de maig, per la qual s'aproven les normes per les quals s'han de regir els processos de selecció per a l'ingrés als centres docents militars de formació per a la incorporació o l'adscripció a les escales d'oficials i a les escales tècniques dels cossos d'enginyers politècnics de l'Exèrcit de Terra i dels cossos d'enginyers de l'Armada i de l'Exèrcit de l'Aire.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel qual s'instrueix l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s'adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020 , de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de la mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid