Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 16 de juny de 2020, Sup. 168

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 27 de maig de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual s'actualitza l'annex III de l'Ordre PRE/2059/2011, de 18 de juliol, per la qual es regula la valoració de la formació teòrica i pràctica i l'experiència com a pilot adquirides al servei de les Forces Armades espanyoles o de la Guàrdia Civil per a l'obtenció dels títols i llicències requerits als pilots d'helicòpters civils.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 2/2020, d'11 de juny, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

  • Circular 3/2020, d'11 de juny, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid