Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 17 de juny de 2020, Sup. 169

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 568/2020, de 16 de juny, pel qual es designa l'autoritat notificadora, i es determinen altres obligacions, en compliment del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, pel qual s'estableixen disposicions relatives a la posada a disposició en el mercat dels productes fertilitzants UE i es modifiquen els reglaments (CE) núm.1069/2009 i (CE) núm.1107/2009 i es deroga el Reglament (CE) núm.2003/2003.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid