Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 14 de juliol de 2020, Sup. 192

I. Disposicions generals

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 5/2020, de 9 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es regula la gestió del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport i es modifica la Circular 2/2017, de 8 de febrer, per la qual es regulen els procediments de constitució, gestió i repartiment del fons de pagaments compensatoris del mecanisme de foment de l'ús de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid