Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 21 de juliol de 2020, Sup. 198

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2577-2020, contra el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; el Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2020, de 21 de gener, pel qual se'n modifica l'anterior, i l'Acord de Parlament de Catalunya, de 4 de març de 2020, de convalidació d'aquest últim.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/660/2020, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la importació d'animals d'espècies per a les quals no hi hagi normativa harmonitzada de la Unió Europea.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid