Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 23 de setembre de 2020, Sup. 253

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'UNIVERSITATS

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 23 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu número 80/2018, contra l'apartat 11 de l'article primer del Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual s'introdueix en el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, un nou article 54 ter, que regula l'«Obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques».

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid