Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 1 de octubre de 2020, Sup. 260

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4192-2020, contra l'article 5 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Resolució de 24 de setembre de 2020, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'aprova l'adaptació del procediment d'operació 4.0 «Gestió de les interconnexions internacionals» a la reglamentació europea.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid