Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 22 de octubre de 2020, Sup. 279

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 15 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

  • Resolució de 15 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Resolució de 15 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

  • Resolució de 15 d'octubre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/982/2020, de 16 d'octubre, per la qual es modifiquen les ordres TMA/675/2020, de 20 de juliol, per la qual es modifiquen temporalment les obligacions de servei públic establertes en l'Acord del Consell de Ministres de 13 de març de 2009, pel qual es declaren obligacions de servei públic en la ruta Almeria-Sevilla; TMA/676/2020, de 20 de juliol, per la qual es modifiquen temporalment les obligacions de servei públic establertes en l'Acord del Consell de Ministres de 2 de juny de 2006, pel qual es declaren obligacions de servei públic en rutes aèries entre les illes Canàries; TMA/677/2020, de 20 de juliol, per la qual es modifiquen temporalment les obligacions de servei públic establertes en l'Acord del Consell de Ministres de 23 de febrer de 2018, pel qual es declaren obligacions de servei públic en les rutes aèries Badajoz-Madrid i Badajoz-Barcelona, i TMA/693/2020, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen temporalment les obligacions de servei públic establertes en l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'octubre de 2018, pel qual es declaren obligacions de servei públic en les rutes aèries Melilla-Almeria, Melilla-Granada i Melilla-Sevilla.

  • Resolució de 2 d'octubre de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual es modifiquen els terminis de l'exempció concedida mitjançant la Resolució de 2 d'abril de 2020, de conformitat amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a la finalització de la formació de tipus i OJT necessaris per a la inclusió d'una habilitació de tipus en una llicència de manteniment d'aeronaus, en relació amb la situació creada per la crisi global de la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid