Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 27 de novembre de 2020, Sup. 311

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors de l'Acord internacional administratiu, per al període 2020-2021, entre el Ministeri de Sanitat del Regne d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut, per dur a terme activitats de cooperació en matèria de donació i trasplantament d'òrgans, cèl·lules i teixits humans, fet a Madrid i Ginebra el 30 d'octubre de 2020, a l'empara de l'Acord marc de cooperació entre el Regne d'Espanya i l'Organització Mundial de la Salut de 12 de setembre de 2001.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 6 de novembre de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'emet un mètode alternatiu de compliment de conformitat amb el que estableix l'ARO.GEN.120 del Reglament (UE) núm. 965/2012 de la Comissió, de 5 d'octubre de 2012, pel qual s'estableixen requisits tècnics i procediments administratius en relació amb les operacions aèries, per a la reducció de l'antelació mínima requerida en la publicació de la programació d'activitats de les tripulacions, en relació amb la situació creada per la crisi global de la COVID-19.

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

  • Ordre TES/1109/2020, de 25 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 1040/2020, de 24 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció per a la construcció del Palau de Congressos i Exposicions de la ciutat de Lleó corresponent a l'exercici 2020.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 968/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 410/2001, de 20 d'abril, pel qual es regula la pesca amb arts fixos al calador nacional del Cantàbric i nord-oest.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

MINISTERI DE SANITAT

  • Reial decret 1021/2020, de 17 de novembre, pel qual es regula, per a l'exercici 2020, la concessió directa de subvencions en l'àmbit del Ministeri de Sanitat a diverses entitats i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 29 de setembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat per la representació processal de l'Agrupació Sindical de Transportistes Autònoms de Catalunya (ASTAC Catalunya) contra el Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del Transport per Carretera.

  • Sentència de 15 d'octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat per la representació processal del Comitè Nacional de Transport de Carretera contra el Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del Transport per Carretera.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid