Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 28 de novembre de 2020, Sup. 312

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 27 de novembre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del Monopoli.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/1119/2020, de 27 de novembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/1120/2020, de 25 de novembre, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 13 hm³ per al mes de novembre de 2020.

MINISTERI DE SANITAT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Correcció d'errades a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

  • Correcció d'errades a la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid