Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 1 de desembre de 2020, Sup. 314

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Reial decret 1019/2020, de 17 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de les subvencions a l'Associació de Mares i Pares, actualment Associació de Famílies d'Alumnes, del Centre d'Educació Infantil del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a l'Associació Aula Cultural de Foment, per al desenvolupament de les seves activitats durant l'exercici pressupostari 2020.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/1126/2020, de 20 de novembre, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, i l'annex del Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Resolució de 26 de novembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual s'estableix el termini especial per a l'ajust de les diferències resultants de l'aplicació de l'Ordre ISM/1099/2020, de 23 de novembre, per la qual es fixen per a l'exercici 2020 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid