Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de desembre de 2020, Sup. 315

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

 • Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Cap Verd per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el seu Protocol, fet a Madrid el 5 de juny de 2017.

 • Correcció d'errors de l'Acord administratiu estàndard relatiu al Fons conjunt per a l'Agenda 2030: suport estratègic integrat per a la promoció dels ODS, fons fiduciari d'associats múltiples pel qual es preveu la gestió mediada dels fons, fet a Nova York el 16 d'abril de 2018.

 • Reial decret 1048/2020, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció de la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea al Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu per al foment dels valors socials i culturals en el procés d'integració europea.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

 • Reial decret 1049/2020, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat pel Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre.

 • Reial decret 1050/2020, d'1 de desembre, de creació de trenta-tres unitats judicials COVID-19 corresponents a la programació de 2020.

MINISTERI DE DEFENSA

 • Reial decret 1051/2020, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de l'ensenyament de formació a les Forces Armades.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

 • Ordre TMA/1134/2020, de 30 de novembre, per la qual es modifiquen els terminis per sol·licitar i formalitzar els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat que estableix l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament que estableix l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

 • Reial decret 1056/2020, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en l'àmbit del medi ambient, per a l'exercici pressupostari 2020.

 • Reial decret 1057/2020, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia per a l'execució d'obres de seguretat minera i clausura en la instal·lació de residus miners abandonada denominada «El Lirio».

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

 • Reial decret 1058/2020, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a les ciutats de Ceuta i Melilla per al manteniment i la millora de l'atenció prestada en els centres d'acolliment de menors estrangers no acompanyats l'any 2020.

 • Reial decret 1059/2020, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'atenció i l'acolliment dels nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid