Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 23 de desembre de 2020, Sup. 334

I. Disposicions generals

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 1156/2020, de 22 de desembre, d'ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia.

  • Reial decret 1157/2020, de 22 de desembre, pel qual es declara la liquidació i l'extinció del Fons estatal d'inversió local, FCPJ.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid