Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 23 de desembre de 2020, Sup. 334

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

 • Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.

CORTS GENERALS

 • Resolució de 17 de desembre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

 • Textos esmenats aprovats a París el 15 de novembre de 2020 de l'annex I, Llistes de substàncies i mètodes prohibits, i de l'annex II, Estàndard internacional per a autoritzacions d'ús terapèutic, de la Convenció internacional contra el dopatge a l'esport, feta a París el 18 de novembre de 2005.

MINISTERI D'HISENDA

 • Ordre HAC/1238/2020, de 17 de novembre de 2020, per la qual es creen i es regulen la Junta i la Mesa de Contractació dels Serveis Centrals en el Ministeri d'Hisenda.

 • Ordre HAC/1239/2020, de 21 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics pel qual es prorroga el termini de vigència dels reials decrets de delimitació de les zones de promoció econòmica de la Comunitat Autònoma de Galícia, Andalusia, Principat d'Astúries, Comunitat Autònoma de Cantàbria, Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana, Aragó, Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, Canàries, Comunitat Autònoma d'Extremadura, Comunitat de Castella i Lleó, Comunitat Autònoma de La Rioja, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Ciutat de Ceuta i Ciutat de Melilla, a l'efecte de sol·licitar les ajudes d'incentius regionals.

 • Resolució de 15 de desembre de 2020, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 22 de maig de 2018, per a l'elaboració de les estadístiques d'intercanvis de béns entre estats membres (Sistema Intrastat).

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

 • Ordre TMA/1240/2020, de 8 de desembre, per la qual es modifica la denominació de l'estació de ferrocarril de Madrid-Chamartín i es modifica l'Ordre FOM/710/2015, de 30 de gener, per la qual s'aprova el Catàleg de línies i trams de la Xarxa Ferroviària d'Interès General.

 • Resolució de 17 de desembre de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'actualitzen les directrius operatives per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia de la COVID-19.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

 • Reial decret 1153/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 874/2017, de 29 de setembre, pel qual es regula el suport oficial en forma de subvenció al tipus d'interès dels crèdits per a la construcció de vaixells.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Reial decret 1154/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant la feina.

 • Reial decret 1155/2020, de 22 de desembre, pel qual es determina l'aplicació dels criteris i les normes de garantia i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris als serveis sanitaris de les Forces Armades.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

 • Reial decret 1156/2020, de 22 de desembre, d'ampliació dels mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia.

 • Reial decret 1157/2020, de 22 de desembre, pel qual es declara la liquidació i l'extinció del Fons estatal d'inversió local, FCPJ.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

 • Reial decret 1158/2020, de 22 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per al desenvolupament de plans pilot de foment de l'adaptació del risc d'inundació de les edificacions, els equipaments i les instal·lacions o explotacions existents als termes municipals de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena i San Pedro del Pinatar (Múrcia).

 • Reial decret 1159/2020, de 22 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa, OA, per a l'execució de diverses obres i actuacions de millora de l'entorn socioeconòmic dels nuclis limítrofs amb els embassaments d'Entrepeñas i Buendía.

 • Reial decret 1160/2020, de 22 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de Canàries per al finançament del funcionament de plantes potabilitzadores d'aigua situades al seu territori.

 • Reial decret 1161/2020, de 22 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de Canàries per abaratir als agricultors el sobrecost del dessalatge i de l'extracció d'aigua de pous i de galeries per al reg agrícola a les Canàries.

 • Ordre TED/1241/2020, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les quotes de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers corresponents a l'exercici 2021.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

 • Reial decret 1162/2020, de 22 de desembre, pel qual s'estableixen condicions especials d'aplicació del règim de compensació d'avals que regula la disposició addicional tercera del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, per fer front a l'impacte de la COVID-19.

MINISTERI DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030

 • Reial decret 1163/2020, de 22 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de Canàries per finançar prestacions bàsiques de serveis socials que han de desenvolupar les entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid