Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 31 de urtarrila de 2018, Zk. 28

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • Atxikitze Agiria, Hego Hemisferioko Ikerketa Astronomikorako Europako Antolakundearen pribilegioei eta immunitateei buruz Parisen 1974ko uztailaren 12an egindako Protokoloarekin bat egitekoa.

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 6240-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Gaztela-Mantxako Autonomia Erkidegoaren martxoaren 9ko 1/2017 Legearen 3. artikuluaren, lehenengo eta bigarren xedapen iragankorren eta azken xedapenetatik lehenaren aurkakoa; lege horrek haustura hidraulikoaren teknika erabiliz hidrokarburoen esplorazio, ikerketa edo ustiaketa egitean osasun publikoa eta ingurumena babesteko neurri gehigarriak ezartzen ditu.

  • 6367-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Kataluniako Parlamentuaren martxoaren 28ko 5/2017 Legearen 4.1 artikuluaren, 51-68 artikuluen eta azken xedapenetatik zazpigarrenaren a) letraren aurkakoa; lege hori zerga-, administrazio- eta finantza-neurriena eta sektore publikoko neurriena eta denda handien gaineko zerga, turismo-establezimenduetako egonaldien gaineko zerga, elementu erradiotoxikoen gaineko zerga, ontziratutako edari azukredunen gaineko zerga eta karbono dioxidoaren isurketen gaineko zerga sortu eta arautzekoa da.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: ETU/66/2018 Agindua, urtarrilaren 26koa, Lurralde-gehigarrien ondoreetarako aintzat hartuko diren tributuak eta errekarguak ezartzen dituena eta lurralde-gehigarriak ezartzeko beharrezkoa den informazioa eskuratzeko mekanismoa garatzen duena, energia elektrikorako 2013ko ekitaldiko irispide-sariei dagokienez.

ERRIOXAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 17koa, Hezkuntza, Prestakuntza eta Enplegu Saileko Idazkaritza Nagusi Teknikoarena, Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 28ko Erabakia argitaratzen duena; erabaki horren bidez, Errioxako Unibertsitateko Estatutuak aldatzea onartzen da.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril