Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 17 de xaneiro de 2018, Núm. 15

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5884-2017 contra o Acordo do Pleno do Senado, do 27 de outubro de 2017, mediante o cal se lle autoriza ao Goberno do Estado a aplicación á Xeneralidade de Cataluña de medidas ao abeiro do previsto no artigo 155 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 5771-2017 en relación coa disposición adicional terceira da Lei do Parlamento de Cataluña 12/1987, do 28 de maio, sobre regulación do transporte por estrada mediante vehículos de motor, introducida polo artigo 147 da Lei 9/2011, do 29 de decembro, de promoción da actividade económica, por posible vulneración dos artigos 25, 149.1.6ª e 149.1.29ª CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 5907-2017 en relación co artigo 9.a da Lei 9/2008, do 4 de decembro, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos, por posible vulneración dos artigos 14 e 31.1 da CE.

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 5128-2017 contra o Acordo GOV/138/2017, do 2 de outubro, do Gobierno da Xeneralidade de Cataluña, polo que se crea a Comisión Especial sobre a Violación de Dereitos Fundamentais en Cataluña.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid