Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 14 de febreiro de 2018, Núm. 40

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4362-2017 contra o artigo 5 da Lei da Xeneralidade de Cataluña 17/2017, do 1 de agosto, do Código tributario de Cataluña, de aprobación dos libros primeiro, segundo e terceiro, relativos á Administración tributaria da Xeneralidade, en canto que aproba determinados artigos.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4403-2017 contra os artigos 3; 5, números 1 a 4; 20 e 24; o inciso final da disposición adicional primeira; a disposición adicional quinta e a disposición transitoria segunda da Lei de Aragón 10/2016, do 1 de decembro, de medidas de emerxencia en relación coas prestacións económicas do Sistema público de servizos sociais e co acceso á vivenda na Comunidade Autónoma de Aragón.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid