Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 14 de febreiro de 2018, Núm. 40

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros do Real decreto 1010/2017, do 1 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 2583/1996, do 13 de decembro, de estrutura orgánica e funcións do Instituto Nacional da Seguridade Social e de modificación parcial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

  • Resolución do 9 de febreiro de 2018, conxunta da Secretaría de Estado de Función Pública e da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se ditan instrucións sobre comisións de servizo con dereito a indemnización.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid