Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 2 de abril de 2018, Núm. 80

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/335/2018, do 28 de marzo, pola que se reducen para o período impositivo 2017 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 23 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciais de validación por 1º de bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria e ao de bacharel español.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid