Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 3 de abril de 2018, Núm. 81

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/337/2018, do 26 de marzo, pola que se establece o currículo dos ciclos de grao superior correspondentes aos títulos de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas.

  • Orde ECD/338/2018, do 26 de marzo, pola que se establecen os currículos dos ciclos inicial e finais de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 169/2018, do 23 de marzo, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións á execución de proxectos de innovación de interese xeral por grupos operativos da Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas.

  • Real decreto 170/2018, do 23 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 253/2016, do 10 de xuño, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a creación de grupos operativos supraautonómicos en relación coa Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 188/2018, do 2 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario da Administración xeral do Estado, Forzas Armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado, e de estabilización de persoal docente non universitario da Administración xeral do Estado, para o ano 2018.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid