Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 3 de abril de 2018, Núm. 81

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/337/2018, do 26 de marzo, pola que se establece o currículo dos ciclos de grao superior correspondentes aos títulos de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas.

  • Orde ECD/338/2018, do 26 de marzo, pola que se establecen os currículos dos ciclos inicial e finais de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid