Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 9 de abril de 2018, Núm. 86

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Orde SSI/366/2018, do 5 de abril, pola que se modifican a Orde SSI/2366/2012, do 30 de outubro, pola que se establece o factor común de facturación da prestación con produtos dietéticos, e os anexos I e III do Real decreto 1205/2010, do 24 de setembro, polo que se fixan as bases para a inclusión dos alimentos dietéticos para usos médicos especiais na prestación con produtos dietéticos do Sistema nacional de saúde e para o establecemento dos seus importes máximos de financiamento.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid