Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 7 de abril de 2018, Núm. 85

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Corrección de erros do recurso de inconstitucionalidade nº 4751-2017 contra diversos preceptos da Lei de Cataluña 10/2017, do 27 de xuño, das vontades dixitais e de modificación dos libros segundo e cuarto do Código civil de Cataluña.

  • Corrección de erros do recurso de inconstitucionalidade nº 4752-2017 contra diversos preceptos da Lei da Comunidade Autónoma de Cataluña 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 6 de abril de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/360/2018, do 6 de abril, pola que se establecen os valores da retribución á operación correspondentes ao primeiro semestre natural do ano 2018 e pola que se aproba unha instalación tipo e se establecen os seus correspondentes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

  • Orde ETU/361/2018, do 6 de abril, pola que se modifican os formularios de solicitude do bono social previstos no anexo I da Orde ETU/943/2017, do 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.

  • Orde ETU/362/2018, do 6 de abril, pola que se modifica a Orde IET/2013/2013, do 31 de outubro, pola que se regula o mecanismo competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/363/2018, do 4 de abril, pola que se amplía o prazo de remisión da lista provisional de accións e programas ordenada por puntos, correspondente á campaña 2018/2019, establecido no Real decreto 5/2018, do 12 de xaneiro, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 192/2018, do 6 de abril, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid