Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 7 de abril de 2018, Núm. 85

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/360/2018, do 6 de abril, pola que se establecen os valores da retribución á operación correspondentes ao primeiro semestre natural do ano 2018 e pola que se aproba unha instalación tipo e se establecen os seus correspondentes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

  • Orde ETU/361/2018, do 6 de abril, pola que se modifican os formularios de solicitude do bono social previstos no anexo I da Orde ETU/943/2017, do 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.

  • Orde ETU/362/2018, do 6 de abril, pola que se modifica a Orde IET/2013/2013, do 31 de outubro, pola que se regula o mecanismo competitivo de asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid