Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 7 de abril de 2018, Núm. 85

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Corrección de erros do recurso de inconstitucionalidade nº 4751-2017 contra diversos preceptos da Lei de Cataluña 10/2017, do 27 de xuño, das vontades dixitais e de modificación dos libros segundo e cuarto do Código civil de Cataluña.

  • Corrección de erros do recurso de inconstitucionalidade nº 4752-2017 contra diversos preceptos da Lei da Comunidade Autónoma de Cataluña 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid