Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 25 de maio de 2018, Núm. 127

I. Disposicións xerais

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

  • Lei 1/2018, do 26 de abril, pola que se establece o dereito de tanteo e retracto en desafiuzamentos de vivendas en Andalucía, mediante a modificación da Lei 1/2010, do 8 de marzo, reguladora do dereito á vivenda en Andalucía, e se modifica a Lei 13/2005, do 11 de novembro, de medidas para a vivenda protexida e o solo.

  • Lei 2/2018, do 26 de abril, relativa á modificación da Lei 6/2016, do 1 de agosto, pola que se modifica a Lei 7/2002, do 17 de decembro, de ordenación urbanística de Andalucía, para incorporar medidas urxentes en relación coas edificacións construídas sobre parcelacións urbanísticas en solo non urbanizable.

  • Lei 3/2018, do 8 de maio, andaluza de fomento do emprendemento.

  • Lei 4/2018, do 8 de maio, andaluza do voluntariado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid