Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 25 de agosto de 2018, Núm. 206

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 10/2018, do 24 de agosto, polo que se modifica a Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/891/2018, do 24 de agosto, pola que se modifica o anexo III do Real decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 1044/2018, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Xustiza e se modifica o Real decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Real decreto 1045/2018, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

  • Real decreto 1046/2018, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Economía e Empresa.

  • Real decreto 1047/2018, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, e se modifica o Real decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid