Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 12 de setembro de 2018, Núm. 221

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Corrección de erros da Orde JUS/902/2018, do 31 de agosto, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 31 de agosto de 2018 polo que se crea un consello asesor para a revisión da Lei de axuizamento criminal desde una perspectiva de xénero.

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Decreto lei 3/2018, do 26 de xuño, de necesidades financeiras do sector público en prórroga orzamentaria.

  • Decreto lei 4/2018, do 17 de xullo, polo que se asume a xestión directa do servizo de abastecemento de auga a poboacións por medio das instalacións da rede de abastecemento Ter-Llobregat de titularidade da Xeneralidade e se crea o Ente de Abastecemento de Auga Ter-Llobregat.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid