Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 12 de setembro de 2018, Núm. 221

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Corrección de erros da Orde JUS/902/2018, do 31 de agosto, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 31 de agosto de 2018 polo que se crea un consello asesor para a revisión da Lei de axuizamento criminal desde una perspectiva de xénero.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid