Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 13 de setembro de 2018, Núm. 222

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/931/2018, do 10 de setembro, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, a razón de 20 hm³ para o mes de setembro de 2018.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 5 de xuño de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

  • Sentenza do 25 de xuño de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establecen as retribucións das empresas de distribución de enerxía eléctrica para 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid