Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 16 de novembro de 2018, Núm. 277

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/1186/2018, do 14 de novembro, pola que, en uso da habilitación contida na súa disposición derradeira segunda, se modifica en materia de vedas e límites de captura o Real decreto 629/2013, do 2 de agosto, polo que se regula a pesca do coral vermello, a súa primeira venda e o procedemento de autorización para a obtención de licenzas para a súa pesca.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid