Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 16 de novembro de 2018, Núm. 277

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/1187/2018, do 7 de novembro, pola que se modifica a Orde PRE/1064/2016, do 29 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, no relativo ao procedemento de recadación de recursos non tributarios nin alfandegueiros de titularidade da Administración xeral do Estado a través de entidades colaboradoras.

  • Orde PCI/1188/2018, do 15 de novembro, para o establecemento do sistema de inspeccións do cumprimento da normativa sobre protección marítima no ámbito portuario.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid