Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 23 de novembro de 2018, Núm. 283

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade nº 5212-2018, contra a Lei 8/2018, do 28 de xuño, de actualización dos dereitos históricos de Aragón, na súa totalidade e, en particular, contra os artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, disposición adicional segunda, disposición adicional terceira en relación co artigo 3.4, disposición adicional sexta, disposición derradeira primeira e disposición derradeira cuarta.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid