Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 23 de novembro de 2018, Núm. 283

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orden HAC/1234/2018, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EHA/2043/2010, do 22 de xullo, pola que se regula o procedemento de remisión das contas anuais e demais información que as entidades do sector público empresarial e fundacional do Estado teñen que rendir ao Tribunal de Contas, e da información de carácter anual e trimestral que deben remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado.

  • Orde HAC/1235/2018, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2161/2013, do 14 de novembro, pola que se regula o procedemento de rendición ao Tribunal de Contas das contas anuais e demais información polas entidades reguladas nos parágrafos terceiro e quinto da disposición adicional novena da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, que deben aplicar o Plan xeral de contabilidade e as súas adaptacóns e a información de carácter anual, trimestral e mensual que deben remitir á Intervención Xeral da Administración do Estado as ditas entidades.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid