Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 4 de decembro de 2018, Núm. 292

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 5813-2018 en relación coas letras c) e d) do número 15 da epígrafe II, titulada "Institucións e administracións", da Resolución 92/XII do Parlamento de Cataluña, do 11 de outubro de 2018, sobre priorización da axenda social e a recuperación da convivencia.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/1289/2018, do 29 de novembro, pola que se fixan para o exercicio 2018 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no réxime especial da Seguridade Social para a minaría do carbón.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 31 de outubro de 2018, da Presidencia do Consorcio de Compensación de Seguros, pola que se aproban os modelos da recarga a favor do Fondo de Compensación de Danos Ambientais e se establece o procedemento de declaración e ingreso.

  • Resolución do 31 de outubro de 2018, da Presidencia do Consorcio de Compensación de Seguros, pola que se establecen os prazos e o procedemento de declaración e ingreso das recargas recadadas polas entidades aseguradoras.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

  • Lei 10/2018, do 6 de novembro, de modificación do Decreto 100/2010, do 27 de agosto, polo que se regula o procedemento de autorización sanitaria de centros, servizos e establecementos sanitarios e o funcionamento do Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios das Illes Balears.

  • Lei 11/2018, do 6 de novembro, pola que se establece a gratuidade das prazas de aparcamento dos hospitais públicos das Illes Balears.

COMUNIDADE DE MADRID

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid