Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 21 de decembro de 2018, Núm. 307

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/1348/2018, do 18 de decembro, pola que se modifica a Orde DEF/166/2015, do 21 de xaneiro, pola que se desenvolve a organización básica das Forzas Armadas, e a Orde DEF/1887/2015, do 16 de setembro, pola que se desenvolve a organización básica do Estado Maior da Defensa.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Resolución do 26 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de outubro de 2018, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 26 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de outubro de 2018, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 26 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de outubro de 2018, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 26 de novembro de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso contencioso-administrativo 1/100/2017, contra a Orde IET/980/2016, do 10 de xuño, pola que se establece a retribución das empresas de distribución de enerxía eléctrica para o ano 2016.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid