Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 27 de decembro de 2018, Núm. 312

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/1400/2018, do 21 de decembro, pola que se aproba o modelo 233, "Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados" e se determinan o lugar, a forma, o prazo e o procedemento para a súa presentación, e se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid