Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 27 de decembro de 2018, Núm. 312

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/1401/2018, do 14 de decembro, pola que se determina o ámbito territorial de aplicación dalgunhas das medidas previstas na Lei 1/2018, do 6 de marzo, pola que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas bacías hidrográficas e se modifica o texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid