Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 29 de decembro de 2018, Núm. 314

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei orgánica 4/2018, do 28 de decembro, de reforma da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.

  • Lei orgánica 5/2018, do 28 de decembro, de reforma da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, sobre medidas urxentes en aplicación do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

  • Lei 11/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica o Código de comercio, o texto refundido da Lei de sociedades de capital aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, e a Lei 22/2015, do 20 de xullo, de auditoría de contas, en materia de información non financeira e diversidade.

  • Real decreto lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía.

  • Real decreto lei 27/2018, do 28 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria e catastral.

  • Real decreto lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid