Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 23 de xaneiro de 2019, Núm. 20

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 6904-2018 contra o artigo primeiro, número cinco, da Lei 2/2018, do 15 de marzo, de Castilla-La Mancha, pola que se modifican a Lei 3/2015, do 5 de marzo, de caza, e outras normas en materia ambiental e fiscal.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Corrección de erros da Orde JUS/1415/2018, do 28 de decembro, pola que se publica o Acordo entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio de Xustiza para a determinación do sistema de medición da carga de traballo dos órganos xudiciais.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde TFP/31/2019, do 21 de xaneiro, pola que se crean e se regulan a xunta e a mesa de contratación dos servizos centrais no Ministerio de Política Territorial e Función Pública e a mesa de contratación dos servizos periféricos integrados nas delegacións do Goberno.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Decreto lei 6/2018, do 13 de novembro, relativo ao tipo de gravame aplicable ás escrituras públicas que documentan o outorgamento de préstamos ou créditos con garantía hipotecaria.

  • Decreto lei 7/2018, do 20 de novembro, polo que se establecen medidas transitorias para seguir percibindo a prestación para o mantemento dos gastos do fogar para determinados colectivos que regula o artigo 20 da Lei 13/2006, do 27 de xullo, de prestacións sociais de carácter económico.

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid