Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 9 de febreiro de 2019, Núm. 35

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 44/2019, do 8 de febreiro, polo que se modifica o Regulamento de destinos do persoal militar profesional, aprobado polo Real decreto 456/2011, do 1 de abril.

  • Orde DEF/110/2019, do 8 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/1363/2016, do 28 de xullo, pola que se regulan a xornada e o réxime de horario habitual no lugar de destino dos membros das Forzas Armadas.

  • Orde DEF/111/2019, do 8 de febreiro, pola que se regula a estrutura e funcionamento do Observatorio militar para a igualdade entre mulleres e homes nas Forzas Armadas.

  • Orde DEF/112/2019, do 8 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/253/2015, do 9 de febreiro, pola que se regula o réxime de vacacións, permisos, reducións de xornada e licenzas dos membros das Forzas Armadas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid