Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 9 de febreiro de 2019, Núm. 35

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 3/2019, do 8 de febreiro, de medidas urxentes no ámbito da ciencia, a tecnoloxía, a innovación e a universidade.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 44/2019, do 8 de febreiro, polo que se modifica o Regulamento de destinos do persoal militar profesional, aprobado polo Real decreto 456/2011, do 1 de abril.

  • Orde DEF/110/2019, do 8 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/1363/2016, do 28 de xullo, pola que se regulan a xornada e o réxime de horario habitual no lugar de destino dos membros das Forzas Armadas.

  • Orde DEF/111/2019, do 8 de febreiro, pola que se regula a estrutura e funcionamento do Observatorio militar para a igualdade entre mulleres e homes nas Forzas Armadas.

  • Orde DEF/112/2019, do 8 de febreiro, pola que se modifica a Orde DEF/253/2015, do 9 de febreiro, pola que se regula o réxime de vacacións, permisos, reducións de xornada e licenzas dos membros das Forzas Armadas.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 8 de febreiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 8 de febreiro de 2019, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes previsto na Resolución do 30 de xaneiro de 2019, pola que se autoriza diferir o pagamento de cotas aos traballadores incluídos no sistema especial para traballadores por conta allea agrarios, establecido no réxime xeral da Seguridade Social, durante os períodos de inactividade correspondente aos meses de xaneiro a abril de 2019.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 46/2019, do 8 de febreiro, polo que se regula a pesca de atún vermello no Atlántico Oriental e no Mediterráneo.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid