Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 16 de febreiro de 2019, Núm. 41

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/135/2019, do 31 de xaneiro, pola que se modifica a Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro, pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos impostos especiais de fabricación e co imposto sobre as vendas retallistas de determinados hidrocarburos, e se modifica a Orde EHA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do imposto sobre o valor engadido en operacións asimiladas ás importacións, se determinan o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos.

  • Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid