Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 16 de febreiro de 2019, Núm. 41

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 40/2019, do 1 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 184/2015, do 13 de marzo, polo que se regulan o catálogo homoxéneo de equivalencias das categorías profesionais do persoal estatutario dos servizos de saúde e o procedemento da súa actualización, para incorporar as categorías profesionais correspondentes ao persoal sanitario técnico superior.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid