Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 7 de marzo de 2019, Núm. 57

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación.

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, sobre retribucións nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns dos membros da carreira fiscal.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid