Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 12 de marzo de 2019, Núm. 61

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 96/2019, do 1 de marzo, de reordenación e actualización da estrutura orgánica da Mutualidade Xeral Xudicial.

  • Real decreto 101/2019, do 1 de marzo, polo que se modifican o Real decreto 1130/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o réxime retributivo do corpo de secretarios xudiciais, así como o Real decreto 2033/2009, do 30 de decembro, polo que se determinan os postos tipo adscritos ao corpo de secretarios xudiciais para efectos do complemento xeral de posto, a asignación inicial do complemento específico e as retribucións por substitucións que impliquen o desempeño conxunto doutra función.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid