Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 12 de marzo de 2019, Núm. 61

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 28 de febreiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 3/2019, do 8 de febreiro, de medidas urxentes no ámbito da ciencia, a tecnoloxía, a innovación e a universidade.

  • Resolución do 28 de febreiro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 4/2019, do 22 de febreiro, do réxime especial das Illes Balears.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 96/2019, do 1 de marzo, de reordenación e actualización da estrutura orgánica da Mutualidade Xeral Xudicial.

  • Real decreto 101/2019, do 1 de marzo, polo que se modifican o Real decreto 1130/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o réxime retributivo do corpo de secretarios xudiciais, así como o Real decreto 2033/2009, do 30 de decembro, polo que se determinan os postos tipo adscritos ao corpo de secretarios xudiciais para efectos do complemento xeral de posto, a asignación inicial do complemento específico e as retribucións por substitucións que impliquen o desempeño conxunto doutra función.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/271/2019, do 6 de marzo, pola que se establecen os suplementos territoriais nas comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, a Rexión de Murcia e Navarra en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013 e se establece o procedemento de liquidación dos suplementos territoriais.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Resolución do 8 de marzo de 2019, da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid