Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 13 de marzo de 2019, Núm. 62

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei orgánica 3/2019, do 12 de marzo, de reforma do Estatuto de autonomía da Comunidade Valenciana en materia de participación da Xeneralidade Valenciana nas decisións sobre investimento do Estado na Comunidade Valenciana.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/277/2019, do 4 de marzo, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre o patrimonio, exercicio 2018, se determinan o seu lugar, forma e prazos de presentación, se establecen los procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas, se determinan as condicións xerais e o procedemento para a presentación de ambos por medios telemáticos ou telefónicos, e pola que se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Orde SCB/278/2019, do 7 de marzo, pola que se modifica a Orde SPI/2136/2011, do 19 de xullo, pola que se fixan as modalidades de control sanitario en fronteira pola Inspección Farmacéutica e se regula o sistema informático de inspección farmacéutica de sanidade exterior.

XUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrución 4/2019, do 11 de marzo, da Xunta Electoral Central, de modificación da Instrución 2/2019, do 18 de febreiro, sobre aplicación das disposicións legais en relación cos gastos electorais, as subvencións para o envío directo de propaganda electoral e a contabilidade electoral, en caso de concorrencia de eleccións locais, autonómicas e o Parlamento Europeo.

  • Instrución 5/2019, do 11 de marzo, da Xunta Electoral Central, sobre aplicación da modificación da Lei orgánica do réxime electoral xeral levada a cabo pola Lei orgánica 2/2018, do 5 de decembro, para garantir o dereito de sufraxio de todas as persoas con discapacidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid